Horoz Lojistik’in Halka Arz Büyüklüğü 1,35 Milyar TL Oldu

Horoz Lojistik’in talep toplama süreci tamamlandı. 29-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen talep toplama tarihleri Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Satışa sunulan payların ek satış hariç 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL pay karşılığı toplam 1.353.000.000 TL tutarlı talep toplandı. Horoz Lojistik’in halka arzı QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşti.

Horoz Lojistik’in, 29-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen talep toplama süreci başarı ile tamamlandı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan verilere göre Horoz Lojistik’in halka arzına 1 milyon 600 binin üzerinde yatırımcıdan katılım sağlandı. Halka arzda, 1.689.224 yatırımcıdan satışa sunulan payların 3,4 katına denk gelen 66.393.208 pay karşılığı toplam 1.353.000.000 TL tutarlı talep toplandı. Halka arzda hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda ayrıca ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldiği bilgisi de paylaşıldı.

QNB Finans Yatırım Menkul Kıymet Değerler A.Ş.’nin aracılık ettiği ve Borsa’da Satış yolu gerçekleştirilen halka arzda, tüm yatırımcılar için “Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı” uygulandı.

Horoz Lojistik KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle, 29–30–31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olmuştur. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 6,96 katı oranında talep gelmiştir.”