İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilir mobilite stratejisi çerçevesinde attığı adımları, 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu'yla kamuoyuyla paylaştı. "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" ilkesiyle hareket eden İGA İstanbul Havalimanı, çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilirlik vizyonuyla örnek bir yol haritası sunuyor.

Raporda belirtildiğine göre, "Net Sıfır" yol haritasıyla uyumlu olarak, İGA İstanbul Havalimanı 2022 yılında önceki yıla göre %13 daha düşük emisyon seviyesi ile faaliyetlerini tamamladı. 2019 baz yılına göre ise %21 emisyon azaltımı sağlanarak çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına önemli bir katkı sağlandı.

Geleceğe yönelik hedefler çerçevesinde, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında %23, 2030 yılında ise %45 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, paydaşlarına ait olan Kapsam 3 emisyonlarının azaltılması için çeşitli projeler geliştirilmekte.

Sürdürülebilirlik sadece emisyonlarla sınırlı değil; İGA İstanbul Havalimanı, su tüketimi ve atık yönetimi alanında da önemli adımlar atmış durumda. 2022 yılında havalimanı bünyesinde su tüketiminin %35'i geri kazanılmış sulardan sağlanırken, katı atık geri dönüşüm oranı %31'den %34'e yükseltilmiş.

İGA İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilirlik yaklaşımı sadece çevreye odaklı değil; aynı zamanda toplumsal sorumlulukları da içeriyor. Havalimanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na olan desteğini ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını vurguluyor.

Havalimanının sürdürülebilirlik çabaları sadece çevreye ve topluma yönelik değil, aynı zamanda havacılık sektörünün geleceğine de ışık tutuyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın mobilitenin geleceği için yaptığı çalışmalar, uluslararası alanda takdir görmeye devam ediyor. Ödüller, başarılar ve işbirlikleri, havalimanının sürdürülebilirlik vizyonunun ne kadar etkili ve kapsamlı olduğunu gösteriyor.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, sürdürülebilirlik dönüşümünün hem karmaşık hem de acil bir mesele olduğunu belirterek, 2022'nin bu konuda önemli adımların atıldığı bir yıl olduğunu vurguladı. İGA'nın sürdürülebilirlik vizyonunun "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" ilkesiyle uyumlu olduğunu ve sürdürülebilir mobilite alanında lider olmayı hedeflediğini dile getirdi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın yayınladığı 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu, çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve geleceğe yönelik taahhütlerin nasıl bir araya getirildiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Havalimanının sürdürülebilirlik yolculuğunun, hem havacılık sektörüne hem de topluma ilham kaynağı olması bekleniyor.