Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan THY Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, "Türkiye'nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerindedir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyele bakıldığında kısa vadede beklenti 150 milyar dolara ulaşmaktır. Hizmet ihracatı verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlamaktadır" dedi.

Türkiye'nin, hizmet sektörlerinin uluslararası pazarlara açılmasına yönelik faaliyetleri ve sunduğu destekler ile hizmet ihracatının geliştirilmesini hedefleyen Hizmet İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı'nın sözcülüğünde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, hizmet ihracatı sektörünün önündeki fırsatlara ve ülke ekonomisine sağladığı katma değere değinilerek, alanın geldiği güncel durum hakkında somut veriler ve geleceğe dönük stratejiler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yaklaşan Hizmet İhracatı Ödül Töreni hakkında da bilgi verildi. Düzenlenen toplantıda konuşan Türk Hava Yolları ve Türkiye İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, "Türkiye'nin hizmet ihracatı büyüyor" dedi.

"Türkiye'nin hizmet ihracatı büyüyor"

Ülke olarak ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde hizmet ihracatında önemli bir yol katedildiğini söyleyen Mehmet İlker Aycı, "Küresel ekonominin çeşitli sorunlarla yüz yüze geldiği, ekonomimizin ise sıkıntılı bir dönemden geçtiği, bu sorunların bizim ekonomimize belli yükler getirdiği ve bu yüklere karşı ekonomimizin yol almak için mücadele ettiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bugünlerde size iyi bir haberimiz var. Hizmet ihracatı alanı büyüyor. Türkiye'nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerindedir. Ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyele bakıldığında kısa vadede beklenti 150 milyar dolara ulaşmaktır. Hizmet ihracatı verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlamaktadır" dedi.

"Türkiye'nin geleceği 'Hizmet ihracatı'ndadır"

Hizmet ihracatının ülke ekonomisi için öneminden bahseden Aycı, "Türkiye'nin geleceği 'hizmet ihracatı'ndadır. Dünyada hizmet ihracatında 2013-2018 arasında yüzde 4,5 büyüme yaşanmış, gelecek beş yıl sonunda da yüzde 4,5 büyüme beklenmektedir. Buna karşılık Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme göstermiştir. Bu anlamıyla Türkiye, dünyanın hemen hemen 3 katı bir büyüme göstermiştir. Hizmet ihracatı bu anlamıyla Türkiye ekonomisinin büyümesinde çok önemli katkı verecek bir alandır" şeklinde konuştu.

"Hizmet ihracatı hızlı istihdam sağlayabilecek bir alan"

Hizmet ihracatının Türkiye'nin istihdamına katkı sağlayabilecek bir alan olduğunu belirten Aycı, "Hizmet ihracatı bir ülkenin küresel marka haline gelmesinde etkili olan "yumuşak güç" alanıdır. Bir ülkenin sahip olabileceği "yumuşak güç", kültürüne, kültürel varlıklarına, siyasi etiğine, kamu diplomasisi alanında etkinliğine ve dünyaya pozitif bir katılımı olmasına bağlıdır. Günümüzde hizmet markaları "müşteri deneyimi" yaşatmak meselesinde daha etkin olduklarından, müşteri zihninde, bu yönde, daha kalıcı bir algıya neden olabilmektedirler. Geleceğin meslekleri olarak sıralamasında ön sıralarda sürekli hizmet ihracatına dair sektörleri görmekteyiz. Bunlar veri uzmanlığı, yapay zeka geliştiriciliği, bilgisayar programcılığı ve yazılım alanından sektörlerde hizmet ihracatının bileşenleri görülmektedir. İstanbul Üniversitesi'nin TÜBİTAK ile birlikte yaptığı 2016 yılında gerçekleştirilen Türkiye'de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı Araştırması da itibarlı mesleklerin giderek hizmet sektörü içinden çıktığını gösteriyor. İlk 40'a baktığımızda sağlık, eğitim, yazılım ve uygulama, iletişim gibi alanları görüyoruz. Bugün Türkiye istihdam konusunda bize benzer ekonomilerin yaşadığı sıkıntıları yaşamaktayız. Türkiye'nin özellikle genç istihdamını artırmakla ilgili benzer ekonomilerle birlikte önünde önemli bir ev ödevi bulunmaktadır. Anne-babalara ve çocuklarımıza gelecek kaygısı yaşatan genç işsizliğimizin çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alınması gerekiyor. Hizmet ihracatı, istihdam olanakları sağlayabilmesi bakımından hızlı ve verimli bir alandır. Bu anlamda hizmet ihracatının kilit bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Özetle ifade edecek olursak; Hizmet İhracatı dikkat çekici bir büyüme hızıyla gelişiyor. Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, rakamsal gelişimini izleyebildiğimiz bu büyümeye stratejik bir yol haritası çizmek, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve daha çok hizmet ihracatçısının uluslararası pazarlarda önünü açmak, bu nedenle de ülke içinde doğru algılanmasını ve desteklenmesini sağlamak istiyoruz" dedi.