INSARAG (International Search and Rescue Advisory Team-Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu) üyesi olarak uluslararası KAVK sisteminin yapılandırılmasında katkıda bulunan SINIR TANIMAYAN KURTARMACILAR (, örgütün kuruluşunun otuzuncu yıldönümü onuruna Fransa'da uluslararası enkaz ve kapalı alan arama-kurtarma ve yardım tatbikatı düzenledi.
Bu büyük buluşmada 70'e yakın kurtarmacı, doktor, köpek sahibi ve arama-kurtarma köpekleri, lojistikçiler ve afetzede figüranları, deprem afeti durumundaki farklı uzmanlıklarını bu tatbikatta sergilediler. Tatbikat için gerçeğe yakın şartlar uygulandı.
Bu tatbikat; MNG Havayolları'nın katkılarıyla THW (Alman arama-kurtarma ekibi) , Cezayir, Tunus ve Türk ekiplerinin de katılımı ile gerçekleşti.
Fransadaki tatbikata İstanbul Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünden M. Cemil ERDEN ve Bursa Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünden Ayhan TÜRKYILMAZ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma ekibinden Yusuf YILMAZ Arama köpekleriyle katılmışlardır. İstanbul akb müdürlüğü gönüllüsü Doğan BIYIKLI' da ekibin tercümanı ve kurulan OSOCC (Birleşmiş Milletler Mahalli Operasyonları Koordinasyon Merkezi) çadırında temsilci olarak tatbikatta görev alıp ülkemizi başarı ile temsil etmişlerdir.