80’lerde hayatımıza giren sürdürülebilirlik kavramı modern dünyanın en önemli önceliklerinden biri. Büyürken çevreyi ve yeryüzündeki yaşam kalitesinin de artmasını göz önünde bulunduran sürdürülebilirlik yaklaşımımız ekseninde yepyeni bir adım atmanın heyecanı içindeyiz. Türk Hava Yolları olarak ilk defa 02 Şubat 2022 tarihli, İstanbul (IST) – Paris (CDG) uçuşumuzda sürdürülebilir havacılık yakıtı ile uçacağız. Başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olmak üzere sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmaya başlıyoruz!

Sürdürülebilirlik nedir?

“Sürdürülebilir kalkınma” kavramı ilk kez 1987’de, Birleşmiş Milletler’in Brudtland Raporu’nda yer aldı.
Sürdürülebilirlik, büyüyüp gelişirken insanı, çevreyi ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yola içgörüyle devam etmektir.

1987’de yayımlanan Brundtland Raporu, sürdürülebilirlik kavramını şöyle tarif ediyor: “Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltirken çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ilerlemektir”. Kısaca sürdürülebilirlik, büyüyüp gelişirken insanı, çevreyi ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yola içgörüyle devam etmektir.

Geri sar: Sürdürülebilirlik tarihi

Kalkınma kavramının tarihi sanayi devrimine dayanıyor. 18. yüzyıl itibarıyla artan üretim, beraberinde hızlı tüketim alışkanlıklarını getirdi; ancak kaynak sınırlı, insanın istek ve beklentileri sınırsızdı. 1970’lere gelindiğinde üretim-tüketim dengeleri yavaş yavaş tartışılmaya, gündemde yer bulmaya başladı. Bugünkü anlamıyla “sürdürülebilir kalkınma” kavramı ise ilk kez 1987’de, Birleşmiş Milletler’in Brudtland Raporu’nda, yukarıda söz ettiğimiz haliyle tarif edilecekti.

Türk Hava Yolları ve sürdürülebilirlik

Türk Hava Yolları olarak yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonu ile ilgili aldığımız tedbirlerin yanı sıra, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı çalışmalarını daima destekledik.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), geleneksel kerosen (fosil bazlı) ile yenilenebilir hidrokarbon karıştırılarak elde edilen bir yakıt türüdür.

ISO, 2010’da yayımladığı Sosyal Sorumluluk Rehberi’de BM’nin sürdürülebilirlik tanımına anlamlı bir ek yaptı. Buna göre “sürdürülebilir kalkınma”, yüksek kaliteli yaşam, sağlık ve refah hedeflerini sosyal adaletle bütünleştirmek ve dünyanın tüm çeşitliliğinde yaşamı destekleme kapasitesini sürdürmekle de ilgiliydi. Tüm bu sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflerin birbirine bağlı olduğunu, karşılıklı olarak birbirini güçlendirdiğini ifade eden not şöyle devam ediyordu: “Sürdürülebilir kalkınma, bir bütün olarak toplumun daha geniş beklentilerini ifade etmenin bir yolu olarak ele alınabilir”. Bu bakış açısını Türk Hava Yolları’nın değerleriyle bir potada eriterek kendimize yeni bir yol haritası çıkardık ve neticede insan, dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu ana başlıklarına odaklandık. Bu yolda ortaya çıkan sürdürülebilirlik politikamızın kaçınılmaz olarak en önemli unsurlardan biri, “İklim Değişikliği ile Mücadele” kavramı oldu. Zira havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan etkisinin üst düzeyde farkındaydık. Yakıt verimliliği ve sera gazı emisyonu ile ilgili aldığımız tedbirlerin yanı sıra, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı çalışmalarını daima destekledik. Şimdi okurlarımıza bu konuda iyi bir haberimiz var: Türk Hava Yolları olarak ilk defa 02 Şubat 2022 tarihli, İstanbul (IST) – Paris (CDG) uçuşumuzda sürdürülebilir havacılık yakıtı ile uçacağız. Başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olmak üzere sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmaya başlıyoruz!

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üzerine

AB’de 2025’ten sonra uçuşların yüzde 2’sinde ve 2030’dan itibaren de yüzde 5’inde sürdürülebilir yakıt kullanımının zorunlu olması gündemde.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı’nın hangi biyokütleden üretildiğine bağlı olarak, ortaya çıkan karbon emisyonu geleneksel jet yakıtına kıyasla yüzde 20 ila 98 oranında azalıyor.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı nedir?

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), geleneksel kerosen (fosil bazlı) ile yenilenebilir hidrokarbon karıştırılarak elde edilen bir yakıt türüdür. Sürdürülebilir hammaddeler kullanılarak üretilir ve zararlı ağır metaller barındırmaz.

Daha az karbon emisyonu

Karbon emisyonu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin de (IATA) desteklediği “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları – SAF”, biyoyakıt, biyo-jet yakıtı veya biyo-havacılık yakıtı (BAF) gibi farklı isimlerle anılabiliyor. Sürdürülebilir yakıtlar bitkilerden veya atıklardan elde ediliyor.

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı neden önemlidir?

Türk Hava Yollarının kullanacağı sürdürülebilir havacılık yakıtı ile gerçekleşen temiz yanma sayesinde; aynı orandaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla sera gazı emisyonunda %87’ye varan azalma sağlanabilecek. Bunun yanı sıra SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini azaltılmasına da yardımcı olacak.

Nasıl yapıyoruz?

Türk Hava Yolları’nın Boğaziçi Üniversitesi ile yürüttüğü ‘Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesi’ne Tübitak destek veriyor.

Yukarıda da söz ettiğimiz havacılık yakıtı araştırma geliştirme çalışmalarına dönelim: Türk Hava Yolları’nın bir süredir Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü ‘Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesi’ne (MİKRO-JET) Tübitak destek veriyor. İyi haber: Çalışmalar tamamlandığında, tümüyle sürdürülebilir kaynaklardan üretilecek ve Turkish Teknik A.Ş. tarafından motor testleri tamamlanacak biyoyakıtı, jet yakıt ile harmanlayarak uçuşlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türk Hava Yolları, IATA tarafından kabul gören en temiz biyoyakıt türünü kullanan ender global firmalardan biri olacak.

Çevreci yakıt tüm uçuşlarda olacak mı?

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları’nın (SAF-Sustainable Aviation Fuel) havacılık sektörünün sebep olduğu karbon emisyonunun azaltılmasında kilit rol oynadığından söz etmiştik. Türk Hava Yolları, küresel sera gazı salınımının azaltılmasına katkıda bulunmak için başlangıç olarak İstanbul Havalimanı ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı arasında gerçekleştireceği uçuşlarda, sonraki süreçlerde ise artan frekanslarda ve farklı destinasyonlarda sürdürülebilir biyoyakıt karışımı kullanmayı planlıyor.