YUSUF ZENGİN
Beklenmedik bir fiyat rekabeti ve bunun sonucunda yaşanan arz bolluğunun olduğu dönemde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle petrole olan talebin hızla azalmasıyla yakıt fiyatları bu çeyreğin sonlarına doğru düşmüştür. Bu durum bu çeyrekte vadesi gelen kontratlarda yakıt kaynaklı hedge işlemi zararına neden olmuştur. Ayrıca 2020/2021 Mali Yılında beklenen kapasite kesintileri, normal işletme koşullarına dayalı olarak önceki beklenenden daha az yakıt tüketimlerine yol açarak Grubun aşırı riskten korunma pozisyonuna girmesine neden olacaktır. Sonuç olarak Grup, bu fazla hedge işlemleri üzerine 710 milyon dolar esaslı gerçeğe uygun değer zararı kaydetmek zorunda kalmıştır. Finansal raporlama standartlarına göre bu kayıplar 2019/2020 Mali Yılı Kâr Zarar Bilançosunda muhasebeleştirilmelidir. Gelirdeki bu düşüş ve yakıt hedge işlemi zararları, kapasite kesintilerinden kaynaklanan yakıt dışı harcamalardan sağlanan tasarruflar, devlet destek planları ve diğer maliyet düşürme tedbirleri ile telafi edilememiştir.

Sonuç olarak Grup, söz konusu çeyreğe ilişkin olarak, geçen yılki 253 milyon dolarlık kârdan 1.056 milyon dolarlık tersine dönüş anlamına gelen 803 milyon Dolar faaliyet zararına uğramıştır. Grup'un net zararı aynı dönemde 732 milyon dolar olmuştur.

Ocak-Mart 2020 işletme performansındaki bozulmanın yılın ilk dokuz ayında yapılan iyileştirmeleri erozyona uğratması nedeniyle, 21 Mart 2020 tarihinde sona eren bütün bir yıla ilişkin Grup'un faaliyet kârı yıllık bazda 1.008 milyon dolar azalarak 59 milyon dolara düşmüştür. Grup'un 2019/2020 Mali Yılına ilişkin net zararı 212 milyon dolar olmuştur ve bu da geçen yılki 683 milyon dolarlık kârdan (-895 milyon dolar) geri gidiş anlamına gelmektedir.

Grup'un finansal performansı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Daha İyi/ 4. Çeyrek 4. Çeyrek Daha İyi/
MY19/20 MY18/19 (Daha Kötü) MY19/20 MY18/19 (Daha Kötü)
Grup'un Finansal Sonuçları (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%)
Toplam Gelir 15.976 16.323 (2,1) 3.181 4.075 (21,9)
Toplam Harcamalar 15.917 15.256 (4,3) 3.984 3.822 (4,2)
Net Yakıt Maliyeti 4.636 4.587 (1,1) 1.081 1.100 1,7
Brüt Yakıt Maliyeti 4.506 5.000 9,9 883 1.127 21,7
Yakıt Hedge İşlemi Zararı (Kârı) 130 (413) n.m. 198 (27) n.m.
Yakıt hedge işlemi etkisizliği 710 n.m. 710 n.m.
Yakıt Dışı Harcamalar 10.571 10.669 0,9 2.193 2.722 19,4
Faaliyet Kârı/(Zararı) 59 1,067 (94.5) (803) 253 n.m.

Net (Zarar) Kâr (212) 683 n.m. (732) 203 n.m.
COVİD-19 ÖNLEMLERİ
Havayolu taşımacılığında meydana gelecek bir çöküşe karşı harcamaları azaltmak ve nakit tasarrufu yapmak için önceden önlemler aldık. Bu önlemler yönetsel ücretlerde kesintiler, ihtiyari ve zorunlu ücretsiz izin planları ve tüm yer personeli için daha kısa çalışma ayını kapsarken Yönetim Kurulu Üyeleri gönüllü olarak ücretlerini düşürmüşlerdir. Maliyetleri düşürmek ve ödemeleri ertelemek için tedarikçi ve ortaklarla çalıştık ve önemsiz projeleri erteledik ve ihtiyari harcamalara ilişkin sıkı kontroller uyguladık.

Yolcu uçuş operasyonlarındaki sert düşüş genel kargo kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, kritik tıbbi malzeme ve temel malların taşınması başta olmak üzere havayolu navlununa ilişkin global tedarik zincirinden güçlü bir talep olmuştur. Bu dönemde kargo uçağının kullanımını maksimum seviyeye çıkarmanın ötesinde, yolcu uçaklarını sırf kargo uçağı olarak kullandık ve yolcu koltuklarında ve baş üstü dolaplarında yük taşımak için düzenleyici onay aldık.

Uçak ödemelerinin sermaye harcamalarımızın önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, mevcut uçak siparişleri için teslimat akışımızdaki ayarlamaları ve yakın vadeli nakit çıkışlarını azaltmak için hak ediş ödemelerini erkenden müzakere etmek amacıyla uçak üreticileri ile irtibata geçtik. Bu da, uzun dönem filo yenileme programımıza bağlılığımızı sürdürürken kısa vadeli kapasite artışının ılımlı olmasına yardımcı olacaktır.

Müşterilerimizin destek ve anlayışını çantada keklik olarak görmüyoruz ve onlarla düzenli olarak irtibatta kalmak ve iletişim kurmak için adımlar attık. Ayrıca bu seçeneği tercih edenlere bonus uçuş kredileri sunmak ve geri ödeme yapmak için Global feragat politikamızı revize ettik ve KrisFlyer ve PPS statülerimizin geçerlilik süresini uzattık.

Sınırların kapatılması nedeniyle operasyonları azatmış olsak da, Grup, yurt dışında eğitim gören Singapurlu öğrenciler de dâhil olmak üzere müşterilerimizin birçoğunu evlerine götürmek için mümkün olduğunca önemli şehirlere hizmet sunmaya devam etmiştir.

Bu kriz süresince yetenekli ve yüksek düzeyde eğitimli personellerimizi tutmanın yolunu aramaktayız. Bu günler atlatıldığında uzmanlıkları ve fedakârlıkları hayati önemde olacaktır.

Personellerimizden çoğunun Singapur'da Covid-19'a karşı yapılan mücadelede ön safta yer almak için gönüllü olmalarından gurur duyuyoruz. Sağlık, ulaştırma ve sosyal hizmet sektörlerinde önemli roller üstlenmekteler ve sıkı çalışmaları, yüksek hizmet standartları ve detaylara ilişkin dikkatleri SIA ruhunun somut bir tezahürüdür.

26 Mart 2020 tarihinde Grup, bilançosunda likidite oluşturmak ve bilançosunu güçlendirmek için Rüçhanlı Hisse ve Rüçhanlı Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil Yoluyla Rüçhan Haklı Hisse İhracı açıklamıştır. Rüçhan Haklı Hisse İhracının 2020 yılı haziran ayına kadar tamamlanması beklenmekte olup yaklaşık 8.8 milyar dolar gayri safi hasılat getirecektir. Grup aynı zamanda Ek Zaruri Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil yoluyla ilaveten 6.2 milyar dolara kadar hisse ihracı seçeneğine de sahiptir. Bu, krizin uzaması durumunda Grup'a ek likidite sağlamayı amaçlamakta ve sadece gerekli olması halinde kullanılacaktır.
Güvenli finansman ile sat ve geri kirala işlemleri de dâhil olmak üzere eş zamanlı olarak diğer fonlama kaynaklarını araştırmaktayız. Tüm bunlar Grup'un güçlü bir pozisyonda olmasına ve gelecekteki büyüme olanaklarını yakalayabilmesine olanak sağlayacaktır.
GENEL GÖRÜNÜM

Önümüzdeki aylarda uluslararası hava ulaşımında toparlanma olması, sınır kontrolleri ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine bağlıdır. Covid-19 salgınında azalma belirtilerinin az olmasından dolayı bu noktada toparlanmanın zamanı ya da gidişatı konusunda herhangi bir görünürlük bulunmamaktadır. Grup, eğer talepte bir artış meydana gelirse kapasiteyi artırmak için esneklik sağlarken, bu dönemde kendi ağında asgari uçuş bağlantısını sürdürecektir.

Bu arada uçak yük yeri kapasitesinde ani düşüşlerden dolayı, tıbbi malzemeler, tıbbi ilaçlar ve taze gıdalar gibi temel mallara ilişkin talep birçok ana hattaki hava taşımacılığı kapasitesini aşmaktadır. Bu durumun kısa vadede kargo gelirlerini sürdürmesi beklenmektedir. Biz aynı zamanda talepteki değişiklikleri yakından takip ederken charter fırsatlarını kollamaya devam edeceğiz.

Kısa dönemde yakıt fiyatlarının zayıf seyredeceği muhtemel olması nedeniyle Grup daha fazla yakıt hedge işlemi zararları görmeyi beklemektedir. Grup, herhangi bir ek hedge imzalamadan önce mevcut belirsizlikler karşısında piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir.

Grup, bu belirsizlik döneminde kararlılığını ve çevikliğini korumaktadır ve gelişen piyasa koşullarına cevap vermede çevik davranmaya devam edecektir. Hem tam hizmet primi hem de düşük ücret segmentlerinde var olan Grubun portföy stratejisi bize toparlanma gerçekleştiğinde talebe uygun doğru ürünleri sunma olanağı sağlamaktadır.

Hava taşımacılığı toparlandığında hizmetlerimizi artırmak için hazır olmamızı sağlamak için operasyonlarımızı her yönüyle incelemek üzere dahili bir görev gücü kurduk Bu, müşterilerimize ve personelimize ilave sağlık ve güvenlik teminatları sunmak amacıyla uçak içi ürünlerimizde ve uçtan uca hizmet sunumunda her türlü değişikliği içermektedir.
* * *

FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN YÖNETİM YORUMU

Grup'ta yer alan ana şirketlerin faaliyet sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

MY19/20

MY18/19 Daha İyi/
(Daha Kötü)
4. Çeyrek
MY19/20
4. Çeyrek
MY18/19 Daha İyi/
(Daha Kötü)

Faaliyet Kârı/(Zararı) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%) (Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (%)
Ana Havayolu Şirketi 294 991 (70,3) (583) 204 n.m.
SilkAir (112) 15 n.m. (100) 11 n.m.
Scoot (198) (15) n.m. (125) (6) n.m.
SIA Engineering 68 57 19,3 14 19 (26.3)

2019/20 Mali Yılı

Grup'un işletme kârı geçen yıla nazaran 1.008 milyon dolar (-%94.5) azalarak59 milyon dolara gerilemiştir ve bu ağırlıklı olarak Covid-19 salgının 2019/20 Mali Yılının dördüncü çeyreğinde havacılık endüstrisi üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

Grup gelirleri özellikle daha düşük uçuş gelirleri (-422 milyon dolar) ile yıllık bazda 347 milyon dolar (%-2.1) düşmüştür. Söz konusu mali yılın ilk dokuz ayında elde edilen 753 milyon dolarlık iyileşme son çeyrekteki düşüşler (-906 milyon dolar) tarafından silip süpürüldüğü için yıllık yolcu uçuş gelirleri geçen yıla göre 153 milyon dolar ya da %1,2 daha az olmuştur. Uluslararası ticarette yaşanan gerginlikler ve önemli ekonomilerde ihracat üretimi yavaşlamasının etkileri nedeniyle, büyük ölçüde 2019 yılı Nisan Aralık arasındaki düşük performansa bağlı olarak kargo uçuş gelirleri de zayıflamıştır (-269 milyon dolar).

Grup harcamaları 661 milyon dolar (+%4,3) artarak 15,917 milyon dolara yükselmiştir bu artış 2020/21 Mali Yılında ilişkin etkisiz yakıt hedge işlemlerine ait 710 milyon dolarlık gerçeğe uygun değerleme zararlarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu mali yıla ilişkin net yakıt maliyeti (etkisiz hedge işlemleri zararları hariç), daha düşük brüt yakıt maliyetleri (-494 milyon dolar) söz konusu mali yıla ilişkin yakıt hedge işlemleri zararı ile dengelendiğinden biraz artmıştır (+49 milyon dolar+%1,1) (önceki yılki 413 milyon dolarlık kazanca kıyasla 130 milyon dolarlık zarar). Yakıt dışı maliyetler yıllık bazda biraz azalmıştır (-98 milyon dolar ya da -%0,9).

Grup, tüm bir yıla ilişkin 21.2 milyon dolarlık net zarar bildirmiştir bu da 683 milyon dolarlık geçen yılki kârdan 895 milyon dolarlık bozulma anlamına gelmektedir. Bu durum, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 16 Kiralama ve sermaye harcamaları için ek finansman kabulü ile temel olarak zayıf işletme performansından (-1.008 milyon dolar) ve kira yükümlülüklerinden kaynaklanan faiz masraflarının muhasebeleştirilmesi nedeniyle meydana gelen net finansman ücretlerindeki artıştan (-105 milyon dolar) kaynaklanmaktadır. Vergi giderinden vergi indirimine (+198 milyon dolar) dönüş ve işletme dışı kalemlerdeki gelişmeler (+20 milyon) kısmen zararları dengelemiştir.

2019/20 Mali Yılına İlişkin Ana Şirketlerin Faaliyet Sonuçları

Grupta yer alan tüm yolcu havayolları, söz konusu mali yıla ilişkin faaliyet performansındaki keskin bozulmaya yol açan 2019/20 Mali Yılının son çeyreğinde Covid-19 salgınından olumsuz şekilde etkilenmiştir.

Ana Havayolu Şirketine ilişkin faaliyet kârı yıllık olarak 697 milyon dolar (-%70,3) azalarak 294 milyon dolara gerilemiştir. Yılın ilk dokuz ayında gözlemlenen güçlü yolcu gelirleri performansının son çeyrekteki yolcu gelirlerindeki düşüşü hafifletmesi nedeniyle yolcu uçuş gelirleri 8 milyon dolar (+%0,1) olarak biraz artmıştır. Söz konusu yıla ilişkin yolcu doluluk oranı, hafif trafik artışının (%+1,5) kapasite artışını (+3,0%) geciktirdiğinden dolayı %1,2 puan düşmüştür. Gelir %1,0 düşmüş olup bu da %2,4 oranında RASK bozulmasına yol açmıştır. Hem kargo yükünde hem de gelirde sırasıyla %8,8 ve 3,8 düşüşü takiben tüm yıla ilişkin daha düşük kargo gelirleri (-269 milyon dolar) ve daha yüksek diğer gelirler (+129 milyon dolar), toplam 132 milyon dolarlık gelirde bir düşüşe neden olmuştur.

Toplam harcamalar temel olarak 587 milyon dolarlık etkisiz yakıt hedge işlemlerindeki zararlardan kaynaklı olarak 565 milyon dolar artmıştır. Ayrıca geçen yılki 332 milyonluk (-437 milyon dolar) kazanca kıyasla 105 milyon dolarlık yakıt hedge işlemi zararı doğmuştur. Bu durum, daha düşük brüt yakıt maliyetleri (+380 milyon dolar) ile kısmen dengelenmiştir ve bu da net yakıt maliyetinde 57 milyon dolarlık bir artışa neden olmuştur. Yakıt hariç giderlerdeki düşüş (+79 milyon dolar veya %0,9), büyük ölçüde Covid-19 kaynaklı kapasite kesintilerinden ve personel maliyetlerini ve diğer değişken maliyetleri azaltmak için hükümet tarafından verilen desteklerden dolayı, harcamalardaki artışı azaltmaya yardımcı olmuştur.

SilkAir, işletme performansında geçen yılki 15 milyon dolarlık kârdan 112 milyon dolarlık (-127 milyon $) zararla geriye gidiş kaydetmiştir. Yıl boyunca, 737 MAX 8 filosunun uçuşlardan çekilmesi, rotaların aşamalı olarak Scoot'a transferi ve Covid-19 salgınının patlak vermesi sonrası yaşanan uçuş iptallerinden dolayı taşıma kapasitesi %9,7 düşmüştür. Trafik daha küçük ölçüde (-%8,3) düşerken yolcu doluluk oranı yüzde 1.1 puan yükselmiştir. Gelirin %1,8 düşmesi ve RASK'ın %1,2 azalmasından dolayı yolcu uçuş gelirleri 104 milyon dolar (-%10,6) düşmüştür. Tarifesiz hizmetler ve diğer işletme gelirlerinden elde edilen gelir de 21 milyon dolar düşmüş ve bu da 125 milyon dolar (-%12,1) toplam gelir düşüşüne katkı sağlamıştır. Etkisiz yakıt hedge işlemi (53 milyon dolar) ve geçen yıl elde edilen kazanca karşı gerçekleşen yakıt hedge işlemi zararından (+31 milyon dolar) oluşan ana katkıda bulunanlarla birlikte harcamalar 2 milyon dolar artmıştır. Kapasitedeki azalma ve hükümet destek programları sonrası, yakıt hariç maliyetlerde (-39 milyon dolar) gerçekleşen bir düşüş ile birlikte daha düşük brüt yakıt maliyetleri (-43 milyon dolar) maliyet artışlarının bir kısmını dengelemeye yardımcı olmuştur.

Scoot, önceki yıla göre 183 milyon dolar daha yüksek olan 198 milyon dolarlık işletme açığı kaydetmiştir. Hem trafikte (%-2,2) hem de gelirde (%-1,8) yıllık bazda meydana gelen azalma sonrası yolcu uçuş gelirleri 59 milyon dolara düşmüştür. Kargo ve diğer işletme gelirleri de toplamda 41 milyon dolar düşerek 100 milyon dolarlık toplam gelirde bir azalmaya yol açmıştır. Söz konusu yıla ilişkin zayıf gelir performansı büyük ölçüde dördüncü çeyrekte patlak veren Covid-19 kaynaklıdır. Harcamalar, temel olarak etkisiz yakıt hedge işlemlerindeki zararlardan (70 milyon dolar) kaynaklı olarak 83 milyon dolar artmıştır. Net yakıt maliyeti, hedge sonrası yüksek yakıt fiyatları ve güçlü Dolar nedeniyle 4 milyon dolar artmıştır. Yakıt hariç maliyetler daha büyük bir filonun amortismanındaki artış nedeniyle geçen yıla nazaran 9 milyon dolar yüksek olmuş bu da kapasite azalması (-%2,7) ve hükümet destek programları sonrasında düşük işletme maliyetleri ile kısmen dengelenmiştir

SIA Engineering'in faaliyet kârı geçen yıldan beri 11 milyon dolar (+%19,3) artarak 68 milyon dolara yükselmiştir. Temel olarak uçak gövdesi ve hat bakım gelirlerindeki (-24 milyon dolar) düşüşler nedeniyle gelir 27 milyon dolar (-%2,6) azalmıştır. Bununla birlikte harcamalarda daha az malzeme ve alt sözleşme maliyetleri ile personel ve departman masraflarından 38 milyon dolarlık geniş bir azalma ve geçen yıl uğranılan 1 milyon dolarlık kambiyo zarar ile karşılaştırıldığında elde edilen 3 milyon dolarlık kambiyo kârı, işletme performansında bir iyileşmeye yol açmıştır.