Singapur Havayolları yeni net varlığında tüm hissedarlara 5.3 milyar S$ ve 10-yıllık Zorunlu
Dönüştürebilir Bonolar (MCB) ile 9.7 S$[1]’a kadar arz edecek. Her ikisi de bedelli hisse ihracı
ile oransal esasa göre arz edilecek ve her iki ihraç da şirketi bilançosunda öz sermaye olarak
işlem görecek.
SIA aynı zamanda şirketin kısa vadeli likidite gereksinimlerini destekleyen DBS Bank ile
görüşerek 4 milyar S$ değerinde bir köprü kredisi kolaylığı konusunda anlaştı.
Şirket, sermaye ve operasyonel giderleri karşılamak için sermaye artırımından gelen getirileri
kullanmayı planlıyor. Her iki ihraç da vakti geldiğinde olağanüstü genel kurulda hissedarların
onayına tabi olacak.
SIA’in en büyük hissedarı Temasek Holdings karar lehine oy kullanacak ve tüm hakları ve her
iki hisse ihracından kalan bilanço için iştirak taahüdü verecek.
SIA Başkanı Peter Seah konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: “SIA Group için olağanüstü bir
dönemdeyiz. Covid-19 salgının başlangıcından itibaren daha önce görülmemiş bir şekilde tüm dünyada sınırların kapatılması ile yolcu talepleri hızlı bir şekilde düşmüştür. Biz de hızlı bir
şekilde kapasite küçültmeye gittik ve maliyeti düşürme önlemleri aldık.”
“Bu krizle başa çıkmak için alınan önlemlerde birlikte çalışırken, çalışanlarımız ve birliklerimizin
göstermiş olduğu destek ve bağlılık kayda değerdir. Çalışanlarımızın müşterilerimizi
desteklemek ve operasyonlarımızı devam ettirmek için bu zor zamanlarda elinden geleni
yaptığını görmek bana cesaret veriyor. Bu dönemde Singapurluları evlerine getirmek için de
Singapur hükümetiyle yakın çalıştık. Aynı zamanda ücretsiz izindeki personelimize başka gelir
imkanları sağlamak için çeşitli taraflarla da çalışmaya devam ediyoruz.”
“Özellikle Temasek’in vermiş olduğu güçlü güvenoyu için müteşekkiriz. Kurul, bu yeni kaynak
yaratma paketinin SIA’in mevcut zorlukları yenmek için gerekli kaynaklara sahip olduğunu ve
havacılık sektöründe liderliğimizi büyütüp güçlendirecek güçlü pozisyonda olduğunu garanti
edeceğine güveni tam.”
Temasek International CEO’su Dilhan Pillay Sandrasegara konuyla ilgili şunları söyledi: “Covid19’un özellikle havayolları ve ilgili sektör oyuncuları olmak üzere küresel seyahat endüstrisine
etkisinin benzeri daha önce görülmemiştir. SIA, salgın patlak vermeden önce güçlü bir büyüme
gösteriyordu. Üstelik dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak filo yenilemeye kendini
adamıştır. Bu işlem ile SIA kısa vadeli finansal likidite zorluğunu atlatmakla kalmayacak ayrıca
şirkete salgının ötesinde büyüme fırsatı tanıyacak.
“SIA’in kendini dönüştürme planlarına desteğimiz tam. Bu filolarının modernizasyonunu da
içeriyor. Gelecek birkaç yılda yeni nesil uçak sevkiyatı, daha iyi yakıt verimliliği sağlayacak ve
kapasite artırma stratejilerini karşılayacak.”
Havacılık sektörü, Singapur’un ekonomisinin kilit destek mekanizmalarındandır ve ülkenin
gayrisafi yurtiçi hasılasının %12’den fazlasını ve 375.000 iş imkanısağlamaktadır. Grup, Changi
Havalimanı’nda gelen ve giden yolcuların yarıdan fazlasını karşılayan SIA, SilkAir ve Scoot ile
havacılık ekosisteminin kalbindedir.