GRUP MALİ PERFORMANSI
2017-18 Yılının İlk Yarısı                  
2017-18 Yılının İlk Yarısında 425 milyon $ net kar bildiren SIA Grup net karını bir önceki yıla kıyasla 103 milyon $ (+%32) arttırmıştır. Bu; SIA Mühendisliğin Hong Kong Uçak Motoru Hizmetleri Ltd'deki (HAESL) %10'luk hisselerinin satılması nedeniyle geçen yıl elde edilen kazanç ile HAESL'den kazanılan özel kar paylarının (-178 milyon $) yokluğunda gerçekleşen daha yüksek Grup işletme karı (+211 milyon $) ve bağlı şirketin daha düşük kayıp payının (+46 milyon $) bir sonucuydu.
Yılın ilk yarısındaki Grup karı, ikinci çeyrekte meydana gelen güçlü faaliyet sonucu (+%112,8) sayesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 211 milyon $ veya %69,9 yükselerek 513 milyon $ olmuştur.
Grup geliri, tüm ticari segmentlerde gelişme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 401 milyon $ artarak 7.712 milyon $'a yükselmiştir (+%5,5). Uçuş yapan yolcu geliri, artan trafik (+%6,6) ile 166 milyon $ (+%2,9) katkı yaparak yolcu getirisindeki azalmayı (-%3,1) geride bırakmıştır. Artan kargo taşımacılığı (+%6,1) ve %6,7 getiri artışı ile kargo hasılatı 123 milyon $ yükselmiştir. Mühendislik hizmetleri, büyük oranda hat bakımı ile uçak ve bileşenlerinin tamir faaliyetleri ile 52 milyon $'lık (+%26,9) gelir artışı sağlamıştır.
Grup giderieri, 190 milyon $ artarak 7.199 milyon $'a yükselmiştir (+%2,7). 259 milyon $ yakıt sabitleme kaybının, temelde daha yüksek jet yakıt fiyatları nedeniyle oluşan sabitleme öncesi yakıt maliyetindeki 273 milyon $ artışı büyük oranda dengelemesi nedeniyle net yakıt maliyetleri 14 milyon $ (+%0,8) artış göstermiştir. Yakıt harici maliyetler, kısmen artan SilkAir ve Scoot faaliyetleriyle ilişkili olarak 176 milyon $ (+%3,4) artmıştır.
Ana Şirketlerin İlk Yarıda Gösterdiği Faaliyet Sonuçları
Gup bünyesindeki ana şirketlerin bu mali yılın ilk yarısı boyunca gerçekleştirdiği faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ana Havayolu Şirketinin işletme karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 135 milyon $ veya %48,9 artmıştır. Kısmen uçan yolcu gelirlerindeki 58 milyon $'lık (+%1,2) artış ve Nisan - Haziran 2017 çeyreğinde gerçekleşen tek seferlik kalemler ile toplam gelir 161 milyon $ artmıştır [Bkz. Not 2]. Daha yüksek uçan yolcu gelirleri; kısmen %1,9 daha zayıf getiri ile dengelenen %3,4 oranında artan yolcu taşımacılığına (gelir yolcu-kilometre cinsinden ölçülen) dayandırılabilir. Yolcu doluluk oranı, göreceli düz bir kapasite üzerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artarak %80,9 seviyesine yükselmiştir (mevcut koltuk-kilometre üzerinden ölçüldüğünde -%0,1). Daha yüksek personel maliyeti ile birlikte artan yer hizmetleri maliyeti, iniş vergisi ve park ücretleri nedeniyle harcamalar 26 milyon $ (+%0,5) artmıştır.
SilkAir; artan faaliyetler nedeniyle yükselen harcamaların (+%13,0) gelir kazanımlarını aşması nedeniyle, faaliyet performansında bir önceki yılın aynı dönemine göre 23 milyon $ gerileme bildirmiştir. Yolcu taşımacılığındaki %18,2'lik artış getirilerdeki %10,9'luk azalma ile kısmen dengelenerek toplam gelir 16 milyon $ (+%3,4) artmıştır. Temelde daha yüksek net yakıt maliyeti, uçak bakım ve onarım ve yer hizmetleri maliyeti nedeniyle harcamalar 39 milyon $ (+%9,1) artmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,2 puan artarak %73,1 seviyesine yükselmiştir.
Scoot işletme karı 12 milyon $ azalmıştır.Toplam gelirler %1,8 azalma gösterirken %16,9'luk yolcu taşımacılığı artışı ile 85 milyon $ (+%13,3) artış gösteren toplam gelir, %14,1'lik kapasite büyümesinden kaynaklanan harcama artışını (+97 milyon $, +%15,6) kapamak için yeterli olmamıştır. Yolcu doluluk oranı 2,0 puan artarak %84,2 seviyesine yükselmiştir.
Bir önceki yıl 45 milyon $ zarar eden SIA Kargo 32 milyon $ işletme karı gerçekleştirmiştir (+77 milyon $). %6,1 oranındaki kargo taşımacılığı artışına ilaveten kargo getirilerinin %6,7 artması sayesinde gelirler 122 milyon $ artmıştır. Harcamalar, yükselen taşıma ,uçak bakım ve onarım maliyetleri sebebiyle kısmen artan yer hızmetleri yüzünden 45 milyon $ artmıştır. Kargo yük faktörü 3,2 puan artarak %64,9 seviyesine yükselmiştir.
 SIA Mühendislik işletme karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 milyon $'lık artışla 38 milyon $'a yükselmiştir. Daha düşük filo yönetim program geliri ile kısmen dengelenen bakım faaliyetlerindeki gelir artışı (+11 milyon $ veya %2,1) ile ilerleme sağlanmıştır. Harcamalar; HAESL'nin tasfiyesinden elde edilen kazanç ile ilgili kar paylaşım temettülerinin yokluğu, yıllık maaş artışı ve iştiraklerde çalışan sayısının artması ile dengelendiğinden 4 milyon $ daha az gerçekleşmiştir.
İkinci Çeyrek 2017-18
Büyük oranda güçlenen faaliyet sonuçları sayesinde grup net karı 125 milyon $ (+%192) artarak 190 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Gelirdeki 195 milyon $'lık artış harcamalardaki 72 milyon $'lık artışın üzerine çıktığından, ikinci çeyrek faaliyet karı 123 milyon $'dan 232 milyon $'a yükselmiştir (+%112,8).
Grup bünyesindeki ana şirketlerin bu mali yılın ikinci çeyreği boyunca gerçekleştirdiği faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:
    
Grup Şirketleri karışık sonuçlar kaydetmiştir. Ana Havayolu Şirketi ile SIA Kargo kazanç artışı gösterirken, büyüme yatırımlarına devam eden Scoot ve SilkAir daha zayıf kazanç ortaya koymuştur.  
 Ana Havayolu Şirketinin işletme karı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 91 milyon $ artmıştır. Şirket; yolcu getirindeki %2,0'lık azalma ile kısmen dengelenen yolcu trafiğindeki %2,3'lük artış ile artan uçan yolcu gelirinin (26 milyon $) sağladığı katkı ile faaliyet gelirlerinde 90 milyon $ artış göstermiştir. Gelirler, daha yüksek diğer arızi gelirle ilaveten desteklenmiştir. Kısmen daha yüksek personel maliyetleriyle dengelenen daha düşük uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalar 1 milyon $ azalmıştır.
Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 11 milyon $ zarar eden SIA Kargo, 26 milyon $'lık işletme karı bildirmiştir (+37 milyon $). Ticaret koşullarının iyileşmesi sonucu kargo taşımacılığındaki %5,4 artış ile kargo getirisindeki %9,1'lik gelişim sonucunda gelir 65 milyon $ artmıştır. Kısmen daha yüksek nakliye/aktarma ücretleri ile uçak bakım ve onarım maliyetleri nedeniyle harcamalarda 28 milyon $ artış gerçekleşmiştir.
ARA TEMETTÜ
Şirket; 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren yarıyıl için, hisse başına 10 sent (vergiden muaf, tek seferlik) olan ve 118 milyon $ tutarında ara temettü beyan etmektedir. 23 Kasım 2017 itibariyle gerçekleşen ara temettüler, 5 Aralık 2017 tarihinde hissedarlara ödenecektir.
FİLO GELİŞİMİ
Temmuz-Eylül çeyreği boyunca Ana Havayolu Şirketi, üç adet A350-900 model uçağı teslim almıştır. İki tanesi üçüncü çeyrekte hizmete girerken üçüncüsü, Ekim 2017'de faaliyete başlamıştır. NokScoot'a kiralanacak bir adet 777-200 ile kiradan dönen bir adet A380-800 hizmet dışı bırakılmıştır. 30 Eylül 2017 itibariyle Ana Havayolu Şirketinin uçak filosu, ortalama yaşları 7 yıl 7 ay olan 108 adet yolcu uçağından (52 adet 777, 22 adet A330-300, 17 adet A380-800 ve 17 adet A380-800 model) oluşmaktadır.
Çeyrek süresince SilkAir'in filo profili değişmemiştir. 30 Eylül 2017 itibariyle SilkAir'in filosunda ortalama yaşları 4 yıl 9 ay olan 30 uçak (10 adet A320, 3 adet A319 ve 17 adet 737-800 model) bulunmaktadır.
Scoot, çeyrek boyunca uzun mesafe uçuşlar için kabin ekibi dinlenme kuşetlerini de kapsayan bir adet 787-8 uçağı filosuna ekleyerek ortalama yaşı 4 yıl 7 ay olan 38 uçağa ulaşmıştır - 15 adet 787 (dokuz 787-8 ve altı 787-9), 21 A320 ve iki A319 -.
SIA Kargo, 30 Eylül 2017 itibariyle yedi adet 747-400 model kargo uçağından oluşan bir filoya sahiptir.
ROTA GELİŞİMİ
Kuzey yarımküredeki kış ayları boyunca (29 Ekim 2017 ile 24 Mart 2018 arası) Paris'e gerçekleştirilen sezonluk uçuşlar haftada yediden ona yükseltilecek olup artan taleplerin karşılanması için Adelaide, Christchurch ve Sydney sefer sayıları arttırılacaktır. Sapporo'ya gerçekleştirilecek olan sezonluk uçuşlar 2 Aralık 2017 ile 6 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İlave olarak; Ana Havayolu Şirketi, Aralık 2017'den itibaren Sidney dilimlerinden bir tanesinde tamamen yeni kabin ürünleriyle donatılmış yeni A380 model uçağını hizmete sokacaktır. Varış noktası sayısı, Singapur'un da dahil olduğu 32 ülkede 62 olarak kalacaktır.
Kuching seferlerini 29 Ekim 2017'de Scoot'a devreden SilkAir, Palembang seferlerini de 23 Kasım 2017 itibariyle indirimli havayolu şirketine (Scoot) devredecektir. Diğer taraftan; SilkAir, haftalık 10 aktarmasız seferine ilaveten, haftada beş uçuş gerçekleştirilen Yangon seferlerini Scoot'dan devralmıştır.  SilkAir; 30 Ekim 2017'de, yeni 737 MAX 8 uçaklarıyla haftada üç defa gerçekleştirilen Hiroşima seferlerine başlamıştır. Yapılan değişiklerle SilkAir, 16 ülkede 52 varış noktasına uçuş gerçekleştirecektir.  
Scoot'un Osaka üzerinden ABD Honolulu'ya gerçekleştireceği ilk uzun menzil uçuşun 19 Aralıkta başlaması beklenmektedir. Kuzeydoğu Çin'de bulunan yeni varış noktası Harbin'e haftada üç defa gerçekleştirilecek mevsimsel seferler 1 Aralık 2017 ile 23 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecektir. Yangon uçuşları SilkAir'e aktarılırken, kısa mesafe Kuantan ve Palembang uçuşları önümüzdeki aylarda çevrimiçi olacaktır. Yapılan değişiklerle Scoot, 17 ülkede 65 varış noktasına uçuş gerçekleştirecektir.
Duyurulan varış noktaları ve hizmet devirlerini hesaba katılması sonrasına SIA Grup, mali yılın sonuna kadar Singapur'un da dahil olduğu 37 ülkede 137 varış noktasına sefer düzenliyor olacaktır.
SIA Kargo, talepleri daha iyi karşılayabilmek için uçak kiralama fırsatlarını takip etmeye ve kapasiteyi etkin kullanmaya devam edecektir. Şu anda SIA Kargo'nun kargo uçağı ağı Singapur'un da dahil olduğu 13 ülkedeki 19 şehri kapsamaktadır.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Çoklu Para Orta Vadeli Tahvil Programı kapsamında Şirket, 17 Ekim 2017 tarihinde 200 milyon $ değerinde tahvil ihraç etmiştir. Tahviller, mevcut 430 milyon $ Seri 004 tahvilleriyle birleştirilmiştir. Tahviller; sen başına sabit 3,13 faiz getirecek olup vadesi 17 Kasım 2026'da dolacaktır.  
SIA Mühendislik ile ortak girişim ortakları, 27 Ekim 2017'de Asian Compressor Technology Services Company Limited hisselerinin %100'ünün satışı hususunda MB Aerospace Newton Abbot Limited ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. Satış kazancının yaklaşık 14,3 milyon $ olması beklenmektedir. İşlemin sonlandırılması, MB Aerospace ile yapılan anlaşmada belirtilen ön koşulların gerçekleştirilmesine (veya bunlardan vazgeçilmesine) bağlı olacaktır.
GENEL GÖRÜNÜM
Rakiplerin kilit pazarlarda belirgin kapasite koyması nedeniyle dalgalanmalar devam etmektedir. Son aylarda görülen istikrara rağmen getiriler baskı altında olmaya devam edecektir.
SIA Grup, modern ve yakıt verimli uçakları teslim almakta ve indirimli ve tam hizmet pazar segmentlerinde ağını daha da genişletmektedir. Yeni teknoloji uçaklara yapılan kayda değer yatırım ile yeni kabin ürünlerinin yakın zamanda gerçekleştirilen lansmanı, ayrıcalıklı tam hizmet uçak seyahatinin geleceğine bağlılığımızı ve güvenimizi vurgulamaktadır. Yılın ilk yarısında Scoot ve Tigerair şirketlerinin Scoot markası altında başarılı bir şekilde birleşmesi de, Grubun hızlı büyüyen indirimli faaliyetlerini güçlendirmiştir. Grup, ilgili pazarlardaki fırsatlara cevap verebilmek için, portföyündeki çeşitli araçların yerleştirilmesinde çeviklik ve esneklik uygulamaya devam edecektir.
Endüstride petrol talebinin artması ve petrol arzının sabit kalması beklendiğinden, yakıt fiyatlarının önümüzdeki aylarda da değişken olması beklenmektedir. Mali yılın ikinci yarısı için Grup, MOPS'deki yakıt gereksiniminin %29,5'ini MOPS'de varil başına 65 USD olan ağırlıklı ortalama fiyata, %11,7'sini ise Brent'te varil başına 53 USD olan ağırlıklı ortalama fiyata sabitlemiştir. 2022-23 mali yılına kadar uzanan daha uzun vadeli fiyat sabitleme tedbirleri, varil başına 53 USD ile 59 USD arasındaki ortalama fiyatlarla Grubun tahmini yıllık yakıt tüketiminin %47'sini kapsamaktadır.    
Grubun üç yıllık dönüşüm programı planlandığı doğrultuda ilerlerken, her biri eylem planı ile detaylandırılan ilk girişim dalgası yapım aşamasındadır. Program kapsamında Grup; gelir elde etme için yeni fırsatlar belirlemekte, maliyet temelini yeniden yapılandırmakta ve organizasyonel verimliliğini geliştirmektedir.