Türk Hava Yolları sektörü derinden etkileyen koronavirüs salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının ikinci çeyreğini 114 milyon Dolar Esas Faaliyet Karı ve 62 milyon dolar net zarar ile tamamladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklığımızın 2021 yılının ikinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 düşmüş ve yaklaşık 2,2 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelirin yüzde 43’ünü oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 139 artış göstermiştir. Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen Ortaklığımız maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ikinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel kar elde etmeyi başarmıştır. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre %14 artış göstererek 637 milyon USD; FAVKÖK marjı da 11,6 puan artarak %29,3 olmuştur. Bu dönemde Ortaklığımız 579 milyon USD FAVÖK elde etmiştir."

YÜZDE 61 DOLULUK ORANI İLE 8,2 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Yolcu kapasitesinin 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 oranında gerilediğini belirtildiği açıklamada, "2021 yılının ikinci çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 8,2 milyon yolcu taşınmıştır. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırmıştır. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine diğer kârlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleşmiştir. Dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filomuz Haziran sonu itibarıyla 239’u dar gövde, 107’si geniş gövde ve 26’sı kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçaktan oluşmaktadır. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çeviren THY, filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo’nun hizmetine açtı. 2021 yılının Haziran ayı verilerine göre Ortaklığımız kargo pazarında rekor kırarak, dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı olmuştur" denildi.