Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı, eğitim alanında IATA ile en üst düzeyde ve en kapsamlı ortaklık olan Bölgesel Eğitim Ortaklığı anlaşmasını imzaladı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek IATA (International
Air Transport Association- Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Onaylı Eğitim Merkezi oldu.
IATA tarafından verilmekte olan tüm eğitimler, yine IATA’nın yetkilendirdiği eğitmenler tarafından, bundan böyle IATA’nın Bölgesel Eğitim Ortağı olan Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı’nın İstanbul’daki merkezinde de verilebilecek. Bu eğitimler, Eğitim Başkanlığı’nı gelir odaklı bir birim olma yolunda daha da kuvvetlendirecek.
IATA Onaylı Eğitim Merkezi olmanın sağladığı güçle, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı, kendi eğitmen kadrosuyla IATA onaylı kurslar düzenleyip, bütün dünyada saygınlığı ve geçerliliği olan eğitimleri ve diploma programlarını iç ve dış pazara sunabilecek.
Bu eğitim ortaklığıyla, Harvard ve Stanford üniversiteleriyle işbirliği içerisinde havacılık, yönetim ve liderlik gibi alanlardaki diploma programları Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı bünyesinde verilebilecek.
Avantajlı konumu itibariyle Asya’dan Balkanlar ve Avrupa’ya, Kafkasya’dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir bölgenin pek çok açıda