YUSUF ZENGİN

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.’de, bazı birimler arası nakillere 31 Mart sonrasında izin verilmeyecek.

Yayımlanan genelgede personel istihdamının esas olduğu vurgulanırken, iş gücü kaybının da en aza indirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Buna göre Genel Müdür Yardımcılığı birimleri ve VIP uçakları operasyon ve bakım müdürlüğüne diğer organizasyon birimlerinden 31 Mart itibariyle teknisyen ve teknik destek personeli unvan gruplarından personel nakline izin verilmeyecek.

Bu tarihe kadar nakil talebinde bulunacak personeller için de şu şartlar aranacak:

31.12.2018 tarihi itibariyle en az 8 modül (B1/B2) sınavını başarı ile geçtiğini belgelemeleri ve bu belgelerini en geç 31.01.2019 tarihine kadar insan kaynakları başkanlığına teslim etmeleri,

Varsa kalan modül sınavlarına dair başarı belgelerini en geç 31.03.2019 tarihine kadar insan kaynakları başkanlığına teslim etmeleri,

A2 seviyesi ingilizce dil yeterlilik belgelerini en geç 31.03.2019 tarihine kadar insan kaynakları başkanlığına teslim etmeleri

Geçiş yapılacak birimin onayının alınmış olması şartları aranacak.