Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile Öz Çelik İş Sendikası yeni ücret konusunda anlaştı.

Bir süredir THY Teknik kanadı pandemi gerekçesiyle maaşlarda yeni bir düzenleme yapmak üzere sendikalar ile görüşmeler yapıyordu. Öz Çelik İş Sendikası ile bugün yapılan görüşmede olumlu sonuç alındı.

THY Teknik'in yeni ücret teklifi sendika tarafından kabul edildi.

Anlaşmaya göre yüzde 25 ve yüzde 30'luk kesinti yapılacak. Öte yandan Öz Çelik İş Sendikası'nın anlaşmayı İstanbul Şubesi'nden bağımsız bir şekilde imzaladığı İstanbul Şubesi'nin bilgisi olmadığı kaydedildi.

İşte THY Teknik ve Öz Çelik İş arasında imzalanan protokolün içeriği;

Değerli Çalışanlanmız,
Malumunuz olduğu üzere Covid-19 pandemisi uzunca bir süredir havacılık sektörü de dâhil olmak üzere tüm alanlarda olumsuz etkisini göstermektedir. Şirketimiz bu zorlayıcı sebep neticesinde ortaya çıkan istihdam fazla» dolayısıyla bir taraftan Kamu Kurum ve Kuruluşlannca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çaba göstermektedir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Şirketimiz ile Ozçelik-lş Sendikası arasında 01 09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 21.09.2020 tarihinde aşağıdaki düzenlemeleri içeren TIS Protokolu imzalanmış.:

01.07.2020 tarihi itibarıyla uygulanmakta olan İş Tazminatları, Vardiya Primleri ve Ek Yetki Priminden; 01.1, 03.1 ve 04.1 iş gruplarından %25 oranında, diger iş gruplarından %30 oranırıda kesinti yapılması,

01.07.2020 tarihi itibarıyla uygulanmakta olan Kıdem Ücretleri üzerinden %30 oranında kesinti yapılması,

6. Dönem Toplıu İş Sözleşmesi'nin üçüncü yıl ikinci ayında Madde 32'nin aynen uygulanması,

6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesi,

Sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat - primler ve diğer ödemelere ilişkin 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde degişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesi,

Taraflarca 2021 Ocak ve Haziran aylamıda görüşmeler yapılarak pandemi süreci ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurulmak suretiyle protokol hakkında değerlendirme yapılması,

Bu düzenlemeler ile, 01 Nisan 2020 tarihinde başlayan siz değerli çalışanlarımızın özverisi ve Devletimizin de desteği ile geçirdiğimiz Kısa Çalışma Dönemi 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla sonlanacak ve ücret düzenlemesini kabul eden çalışanlarımız açısından 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeni belirlenen ücretler üzerinden tam zamanlı çalışmaya geçilmiş sayılacaktır. Bu duyuru tarihine kadar, ilgili birim yöneticileri tarafından yapılan planlamaya istinaden çalışılmayan günleri olan çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Eylül ayı ve sonrasında uygulanacak çalışma düzeni Insan Kaynakları Başkanlığı aracılığı ile siz çalışanlarımıza bilahare duyurulacaktır.

Bayrak taşıyıcı milli havayolu olmanın yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak ana sermayedarımız Türk Hava Yolları A.O. ve Şirketimizin öncelikli hedefinin istihdamın korunması olduğu Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından müteaddit defalar açıklandığı gibi, zorlayıcı sebeplerden dolayı uygulanan kısa çalışmanın ve yapılan bu ücret düzenlemesinin asıl ve en önemli amacı da istihdamın korunmasıdır.

Büyük bir aile olmanın getirdiği dayanışma ve bireysel olarak gösterilen bu fedakarlığın Şirketimiz ve çalışanlarına kollektif bir kazanç olarak geri döneceğine inancımız tamdır. Bu olağanüstü çalışma şartlarında gösterdiğiniz sabır, anlayış ve Şirketimize yaptığınız katkılar ve verdiğiniz emekler için tekrar teşekkür eder, alınan kararların THY Teknik A.Ş. ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.