Türk Hava Yolları (THY) ihaleleri Nisan 2024

turk-hava-yollari-thy-ihaleleri-nisan-2024

THY ihtiyaçları doğrultusunda kalem kalem ihale duyuruları yapıyor.

THY’nin Nisan ayında açtığı ihaleler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Türk Hava Yolları network altyapı kablolama hizmeti ihalesi

THY’nin ihtiyacı olan;

  • IP Telefon Temini, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 18.04.2024 Perşembe günü 15.00’a kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir. 
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

Türk Hava Yolları 2 kalem bagaj etiketi ihale ediyor

  • THY’nin ihtiyacı olan “2 Kalem Bagaj Etiketi” ürünleri kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini, teklif mektuplarını, en geç 16.04.2024 Salı günü saat 14:00 kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde teslim etmesi gerekmektedir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

Türk Hava Yolları Kahramanmaraş personel taşımacılığı hizmeti alımı ihale ediliyor.

– THY’nin ihtiyacı olan,“Kahramanmaraş Personel Taşıma Hizmeti” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

– İhale firma yetkililerinin katılımıyla oturum şeklinde düzenlenecektir.

– İhale dokümanlarına uygun teklif mektubunun ve talep edilen dokümanların yanı sıra ihaleye katılacak temsilcinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ile beraber 18.04.2024 Perşembe günü saat 14:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’nda hazır bulunması gerekmektedir. 

– Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

– Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.