YUSUF ZEHGİN

Konu ile ilgili Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın internet sitesinde şu açıklama yapıldı:
"Genel Maksat Helikopter Projesi, 5 Aralık 2007 tarihinde alınan Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı), Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı), Jandarma Genel Komutanlığı (Jn.G.K.lığı), Özel Kuvvetler Komutanlığı (Öz.Kuv.K.lığı), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) olmak üzere 6 Kullanıcının toplam 109 adet genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere başlatılmıştır.
Proje kapsamında Sikorsky firmasının S-70i modeli helikopteri, lisans altında üretim modeli ile Türkiye’de üretilecek olup, üretim lisansı Türkiye’nin ileriki dönemlerdeki ihtiyacını da karşılayacak şekilde toplam 300 adet helikopterin üretimini kapsamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de üretilecek her bir helikoptere karşılık bir helikopter yurtdışına ihraç edilecektir.
Projede, TUSAŞ Ana Yüklenici, Sikorsky ana alt yüklenici, ASELSAN, TEI, ALP Havacılık alt yüklenicilerdir.
S-70i Temel helikopteri üzerine kullanıcı isterlerini karşılamak üzere TUSAŞ ve entegrasyon alt yüklenicisi ASELSAN tarafından yazılım ve donanım entegrasyonu gerçekleştirilecek olup nihai konfigürasyondeki helikopter “(TAI) T-70 Helikopteri” olarak anılacaktır. Ayrıca, üretilecek olan T-70 Helikopterine ilişkin Depo Seviyesi Bakım kabiliyeti kazanılacaktır.
Sözleşme, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Sikorsky arasında 21 Şubat 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme imzası ile program takviminin başlaması arasında 16 aylık bir süre öngörülmüştür. Bu 16 aylık süre içerisinde Ana Alt Yüklenici Sikorsky firması, ABD Hükümeti mevzuatları gereği Helikopterin Türkiye’de lisans altında üretimi ve sözleşme kapsamındaki diğer kalemlere ilişkin ihracat lisanslarını almak üzere çalışmalar yapacaktır. ABD Hükümeti’nin ihracat lisanslarının alımını müteakip Orman Genel Müdürlüğü Konfigürasyonun’daki ilk T-70 Helikopteri programın takviminin başlaması sonrası 55. ayda, Ortak Konfigürasyondaki ilk T-70 Helikopteri ise 57. ayda K.K.K.lığı’na teslim edilecektir.
PROJE KAPSMINDA İLKLER
İlk kez 6 farklı kullanıcının çok çeşitli görev ihtiyaçları konsolide edilerek ortak bir konfigürasyonda tedarik gerçekleştirilecektir.
-Bugüne kadar Sikorsky firmasından yapılan helikopter tedarikleri doğrudan alım şeklindedir. İlk kez bu proje ile helikopter lisans altında Türkiye üretilecektir.
-Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa dişli ve dinamik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecektir.
-Proje kapsamında GE’ye ait T-700 Black Hawk motoru Türkiye’de üretilecek ve TEI parça numarasıyla yurtdışına da satış imkanı olacaktır.
-İlk defa bir Türk firması (ASELSAN) tarafından yabancı bir firmaya (Sikorsky) kokpit tasarımı gerçekleştirilecek ve Türk tasarımı bu kokpitlerin bundan sonra üretilecek olan helikopterlerle ABD hariç tüm dünyada pazarlama ve satışı gerçekleştirilecektir.
-Bugüne kadar tedarik edilen helikopterlerde Türk Sanayi iş payı bulunmamaktadır. İlk defa bu proje ile % 67 oranında yerli sanayii katılımı gerçekleşecektir.
Bu kapsamda:
-Kokpit, kabin, paller TUSAŞ tarafından,
-Aviyonik suit ASELSAN tarafından,
-Motor TEI tarafından,
- İniş takımı ve dişliler ALP Havacılık tarafından üretilecektir.
- Sikorsky ilk defa bu proje ile  uluslararası satışlarda Türk Sanayisi iş payı çerçevesinde Türkiye’deki yerli sanayii kabiliyetlerini kullanma taahhüdü vermiştir. Taahhüt miktarı 1,4 milyar $’dır ve 30 yılda gerçekleştirilecektir. "