Aylardır, Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding hakkında yürütülen linç kampanyası ve asılsız iddialar hakkındaki gerçeklere avukatımız Prof. Dr. Murat Volkan Dülger açıklık getirmektedir.

Sayın Dülger konuları; tüm gerçekliğiyle şeffaf bir şekilde dava dosyalarına dayanarak aşağıdaki videolarda özetlemiştir. İçerikleri aşağıdaki gibidir:

1- Sahip olduğu özel jeti, başka bir firmaya işletmesi için veren bir uçak sahibi, işletmeyle alakalı konulardan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir uçak sahibi için bu kural nasıl geçerliyse, Sayın Sezgin Baran Korkmaz için de bu kural aynı suretle geçerlidir.

2- Borajet’in devri sürecinde Sayın Sezgin Baran Korkmaz’ın nasıl kandırıldığı, raporlarla nasıl oynandığı, devirden bir gün önce Yalçın Ayaslı’nın ABD’ye kaçırdığı malvarlıkları ve bunlarla ilgili mahkeme kararı, devirden sonra ortaya çıkan borçlar ve uçamayacak durumda olan uçakların sahte raporlarla devir dosyasına işlenmesi konuları mahkemeye delilleriyle sunulmuş ve mahkemenin atadığı 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuyla belgelenmiştir.

3- Sayın Sezgin Baran Korkmaz hiçbir devlet ihalesi almamıştır. Kendisi hakkında kamuoyunda oluşturulan olumsuz algı asılsızdır. Bununla beraber, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların dayanağı, ancak ve ancak o dönemde üyesi bulunduğu dünyanın en prestijli topluluklarından biri olan EastWest Institute (EWI) olabilir. Bu topluluk; hükümetlere, özel sektöre ve dünya çapındaki diğer paydaşlara düşünce liderliği ve stratejik danışmanlık sağlayarak çatışmaları önleme misyonuyla, tarafları müzakere masasına oturtarak politika yapıcılar ve kurumsal liderlerle çözümler geliştirmektedir. Korkmaz, EWI’nin Sayın merhum Mustafa Koç’tan sonraki 2’nci Yönetim Kurulu Üyesidir