Pilot olmaya karar verdiğinizde tüm öncelikleriniz iyi pilot olmaya yönelik olmalıdır. İyi pilot olmak için sizin mesleğe uygunluğunuz ve eğitim süreçlerindeki çabalarınız kadar bir diğer önemli unsur uçuş eğitimi alacağınız uçuş okuludur.

Uçuş okulu seçiminde, doğru karar verebilmek için okulun kalitesinde belirleyici rol oynayacak temel parametreleri şöyle sıralayabiliriz.

Eğitici Kadronun Nitelikleri

Pilotaj eğitimi teorik ve uçuş eğitimi olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Teorik eğitimi veren öğretmenlerin kariyeri, mesleki tecrübe ve motivasyonları ile uçuş öğretmenlerinin mesleki tecrübeleri ve özellikle havayolu deneyimli olmaları eğitimin kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır.

Eğitim Ortamı

Eğitimin uygulandığı fiziksel şartlar, dersliklerin özellikleri, uçak ve simülatörlerin teknik özellikleri, sayısal yeterliliği, uçuşların gerçekleştirildiği havaalanlarının etkin kullanılabilme durumu ve havaalanlarına ulaşım ve konaklama gibi hususlar değerlendirmede dikkate alınmalıdır.

Mezun Pilotların İş Durumu

Uçuş okulunun verdiği mezun sayısı, mezun pilotların çalıştığı havayolu şirketleri ve mezun pilotların işe başlama oranı uçuş okulunun eğitim kalitesi hakkında somut veri sağlamaktadır.

Bu kriterlere göre yapacağınız değerlendirme uçuş okulunun kalitesiyle ilgili doğru yargıya varmanıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Mümkünse uçuş okulundan mezun pilotlarla doğrudan görüşme yapınız, onların değerlendirmeleri de çok yararlı olacaktır.