Başkan ve CEO'muz Dave Calhoun, Boeing'in Sürdürülebilir Havacılık ve Uzay Birlikte Forumu'nun konuklarını ağırladı ve geleceğe dair önemli bir hedef olan 2050 yılına kadar karbonsuz bir havacılık sektörüne ulaşma konusundaki işbirliğini tartıştı.

Bu önemli etkinlikte Dave Calhoun, havacılık endüstrisinin iklim değişikliğiyle mücadelede lider bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Bizi 2050'ye götüren şey, nasıl birlikte hareket ettiğimizdir" diyen Calhoun, havacılık sektörünün küresel sıfır net karbon hedefine ulaşmak için işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmanın önemini vurgulayan Calhoun, bu hedefin gerçekleştirilmesi için çeşitli çözümlerin bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, daha verimli uçak teknolojilerinin geliştirilmesi, biyoyakıt ve elektrifikasyon gibi inovasyonlara odaklanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Forumda ayrıca, havayolu şirketleri, hükümetler, akademik kurumlar ve sivil toplum örgütleri gibi farklı paydaşların işbirliği yapması gerektiği vurgulandı. İklim değişikliğiyle mücadelede ortak bir vizyon oluşturulması ve çeşitli sektörler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması gerektiği vurgulandı.

Dave Calhoun, Boeing'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü yineledi ve şirketin yenilikçi çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Boeing'in sadece ürünlerinin değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin ve operasyonlarının da sürdürülebilirlik odaklı olacağının altını çizdi.

Sürdürülebilir Havacılık ve Uzay Birlikte Forumu, havacılık ve uzay endüstrilerinde sürdürülebilirlik konusunu ele alan önemli bir platform olarak kabul ediliyor. Bu tür etkinlikler, sektörün gelecekte karşılaşacağı zorluklara çözümler üretmek ve işbirliği imkanlarını değerlendirmek adına büyük önem taşıyor.

2050 yılına kadar