Vicdanlı şehirlerin oluşturulması, günümüz karmaşık sorunlarıyla başa çıkabilmenin temelidir. Mehmet Kalyoncu, güçlü iş birliklerinin ve sağlam ilkelere dayalı bir perspektifin bu hedefe ulaşmada kilit rol oynadığını vurguluyor.

Zira günümüzde bireyler ve kurumlar, tek başlarına çözülemeyecek kadar karmaşık sorunlarla karşı karşıya. Bu noktada, güçlü iş birlikleri kurmak, çeşitli perspektifleri bir araya getirmek ve ortak çözümler bulmak kaçınılmaz hale geliyor.

Mehmet Kalyoncu, geçmişte akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim olarak bilinen ilkelerin günümüzde Tabiat, Tasarım, Teknik & Teknoloji, Toplum - yani 4T olarak adlandırılan temel kavramlar etrafında yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Bu ilkelere dayalı olarak kurulan iş birlikleri, sadece şehirleri değil, aynı zamanda toplumları da daha sağlam, sürdürülebilir ve vicdanlı kılma potansiyeline sahiptir.

Kalyoncu'nun perspektifi, sadece güçlü iş birliklerinin değil, aynı zamanda bu iş birliklerinin dayandığı temel değerlerin önemini vurguluyor. Bu sayede, vicdanlı şehirlerin inşası, sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmak adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.