İGA Simply The Best
Derya Zengin Ergün
Derya Zengin Ergün

Türkiye'nin Katmadeğeri

TÜRKİYE'NİN KATMADEĞERLİ ÜRETİM YAPAN MÜTEVAZI İHRACAT ŞAMPİYONLARI !..

 

 

Kasım 2013'de Genel Müdür olarak göreve başladığım, OSO Ortak Satın Alma Organizasyonu ve Elektronik Tic. A.Ş'nin faaliyetlerini ve ortaklık yapısını gördüğümde, ezberbozan birçok yapıya şahit olduğumu itiraf etmeliyim. Orta Anadolu İhracatçı Birliği ve Sanayi odaları üyesi makina ve aksamları imalatı yapan 104 ortak biraraya gelerek ortak satınalmalarını bir şirket üzerinden yapmaya karar vermişler. Ortak satınalmanın tarifi; küçük ölçekli satın almaları büyük ölçekli satın almaya çevirerek yapmış olduğu pazarlıklar sonucu üyelerine çok avantajlı anlaşmalar sunmak olarak ifade edebiliriz.

Dünyadaki en önemli uygulamalarına baktığımızda, Çin ve Tayvan devlet olarak yurtdışından ithal edilen girdileri ortak alarak maliyetleri çok ciddi oranlarda düşürmektedirler. Çin hükümetinin devlet adına yıllarca, gelişmiş batı piyasalarından yaptığı proaktif girişim sayesinde temin edilen ucuz girdili hammaddeler, Çin şirketlerine dünya pazarlarında rekabet avantajı yaratmanın önünü açmış oluyor. Çin mucizesinin başlangıcında, böylesine bir realizasyonun etkisinin olduğunu söylemeliyim. Yanısıra, dünyada rakip firmalar bile Ortak Satınalma yapmaktadırlar. Bunların en çarpıcı örneği Amerikan Ford firması ile Fransız Renault firmasının maliyetlerini düşürmek için Ortak Satın Alma yapmasıdır. Ülkemizde de Dalgakıran Kompresör A.Ş nin en önemli bir Alman rakibiyle yaptığı benzer girişim aynı örneği çağrıştırmaktadır.

Burada değinmek istediğim asıl konu, bu şirketlerin imal ettiği makinaların birçoğunun Afrika, Avustralya ve Avrupa, Güney Amerika kıtalarındaki ülkelere satılmasıdır. Öylesine çarpıcı verilerle karşılaştım ki, kimi şirketler imalatının % 90'ını ihraç etmekte ve şirket sahipleri ve pazarlama elemanları yılın yarısını yurtdışındaki müşterileri ile görüşmeler ve fuarlara iştirak ederek geçirmektedirler.

Dünyada makina ve aksamları pazarında 2010 yılı verilerinde ilk üç sırayı Çin 309 milyar dolar, Almanya 221 milyar dolar, ABD 182 milyar dolar ile almaktadır. Türkiye bu pazarda 10 milyar dolar ile 22. Sırada. Türkiye 2001-2011 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte %22 artışla dünyada 2. Sırada geliyor. 2012 yılında Türkiye makina ihracatı 13 milyar dolar ve en büyük ihracat 2 milyar dolar ile Almanya'ya yapılıyor.

Burada Ticaret ve Sanayi Odaları ile Üniversitelerin kayıtsız ve şartsız ve bilabedel "bu ihracat cesur yüreklerine" destek vermesi gerekiyor. Anılan odalar şirketlerin kârlarından ve matbu evraklarından aldıkları payları AR-GE çalışmalarıyla sektöre iade etmelidir. Unutulmamalıdır ki, bu yarı resmi organların gerçek işlevleri teşvik ve destektir. Sanayi ve Ticaret odaları okul yapmak, tarihi çeşme onarmak için kurulmamışlardır. Herkes kendi misyonuna odaklanmalıdır!..

+++

 

HUMBLE MANUFACTURERS MAKING VALUE ADDED PRODUCTION ARE EXPORT CHAMPIONS OF TURKEY!

 

I have to admit that when I took office as General Manager in November 2013 and observe the partnership structure and activities of OSO Joint Purchasing Organization and Electronic Trade Inc., I witnessed many structure went beyond the routine. Members of Central Anatolian Exporters Union and Chambers of Industry, 104 partners which produce machine and machinery decided to make their purchasing via one company. We can describe the joint purchasing as, turning small-scale purchasing to large-scale purchasing and by bargains offering more advantageous agreements to members. If we look at the most important applications in the world, Chinese and Taiwanese states are buying the importee inputs jointly and thus significantly reducing the cost. China government, in behalf of the state, cheaply provided raw materials by dint of they made proactive initiative from developed west markets; thus Chinese companies get the edge on competitive advantages in the world markets. I must say that, in the beginning, this realization has an impact on China miracle.

Besides, competing undertakings are even making joint purchasing in the world. The most striking example for this is American Ford and French Renault companies. They are purchasing jointly to lower their costs. In our country Dalgakıran Compressor Inc. and its primary German rival company do the same.

The main issue a want draw attention is, most of the machines produced by these companies are being sold to countries in Africa, Australia, Europe and South America continent. I did encounter such outstanding data that some companies are exporting the 90 percent of their manufactures and company owners and marketing employees are spending the half of year by meeting with foreigner customers and attending abroad fairs.

In the machinery and components market over the world, according to 2010 data, top three line up as: China $ 309 billion, Germany $ 221 billion, USA $ 182 billion. Turkey is ranked 22nd with $ 10 billion in this market. Within the 10 year period between 2001 and 2011, Turkey was ranked second with 22 percent increase. In 2012 Turkey's machinery exportation is $ 13 billion and the largest export is to Germany with $ 2 billion.

In this regard, chambers of commerce and industry and universities are obliged to support these "brave hearts of exportation" unconditionally and free of charge. These chambers has to return shares, which they took from companies profit and printed paper, to the industry by R&D studies. It should not be forgotten that the real function of these semi-official bodies is to encourage and support. Chambers of commerce and industry are not established to build school or restore historical fountain. Everyone has to focus on what they have to do!..

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 292
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 291
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 290
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 289
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 288
Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin
gökyüzü haberci twitter