Pegasus
İGA Simply The Best
Derya Zengin Ergün
Derya Zengin Ergün

Askeri pilotlara ek zorunlu hizmet süresi geliyor

Hükümet, son dönemde ciddi sayıda askeri pilotun, TSK'dan ayrılarak, özel hava yolu şirketlerine geçmeye başlamasına karşı, sürpriz bir yasal önlem getiriyor. Pilotların, TSK'daki mecburi hizmet süreleri uzatılıyor.

Hükümet, bu yasa değişikliği ile 2012 yılında çıkardığı ve TSK personelinin hizmet sürelerini düşüren hükümlerini, pilotlar açısından alıyor.

TBMM'ye gönderilen yasa tasarısında, TSK mensubu pilotların zorunlu hizmet sürelerinin uzatılmasına ilişkin bir madde de yer aldı.

TBMM'ye gönderilen tasarının 37. maddesi şöyle;

"926 sayılı kanunun 113. maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan, "iki katı" ibaresi, "3 katı" şeklinde değiştirilmiştir."

Değişiklik yapılan yasa maddesinin ilgili bendi ise şöyle;

"d) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin iki katı kadar uzatılır."

 

HAVA KUVVETLERİNDE İKİ, KARA KUVVETLERİNDE BİR YIL UZAYACAK

TSK'da mecburi hizmet sistemi gereği, harp okullarından mezun olan subayların tümü için 10 yıllık bir mecburi hizmet süresi bulunuyor. (Daha önce 15 yıl olan bu mecburi hizmet süresi, 2012 yılında personel kanununda yapılan değişiklik ile 10 yıla indirilmişti.)

Ancak yine yasa gereği, tüm subaylar için standart 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, subayın TSK bünyesindeyken aldığı ek kurs ve eğitimlere göre de arttırılıyor.

TSK'da, Hava ve Kara Kuvvetlerinde seçilen subaylara, ayrıca pilotaj eğitimi veriliyor.

Hava Kuvvetlerinde pilotaj eğitimi ortalama 2 yıl iken, Kara kuvvetlerinde ortalama bir yıl olarak veriliyor.

Yine mevcut yasa gereği, pilotların aldıkları bu pilotaj eğitimlerin süreleri de 2 ile çarpılarak, subayın standart mecburi hizmeti olan 10 yıla ekleniyor.

Getirilen yeni yasa değişikliği ile ise, pilotaj eğitimine karşılık yapılacak mecburi hizmet süresi, eğitim süresinin iki katından, üç katına çıkarılıyor.

Bu durumda da, hava kuvvetlerinde pilotaj eğitimi alan subaylar için toplamda 6 yıl, kara kuvvetlerinde ise toplamda 3 yıl ek mecburi hizmet yükü geliyor.

Atılan bu adımla da, mecburi hizmetin 2012 yılında 15 yıldan 10 yıla düşürerek, özellikle hava kuvvetleri komutanlığında pilotların erken ayrılmasının önünü açan düzenleme, büyük ölçüde geri alınmış oluyor.

 

BİR YIL İÇİNDE 110 PİLOT TSK'DAN AYRILMIŞTI

Hükümetin 2012 yılında yaptığı yasa değişikliğinin ardından, son bir yıl içinde yaklaşık 110 pilot TSK'dan ayrılmıştı.

TSK'dan ayrılan pilotların tam sayısını Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı. Yılmaz, "İstifa eden 110 pilotun TSK için büyük bir öneme haiz olduğu ve ayrılmalarının önemli bir değer ve tecrübe kaybına neden olduğu açıktır. Ancak alınan tedbirler neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı mevcut pilot ve uçak sayısı ile ülke güvenliğine yönelik kendisine verilen her türlü görevi yapma yeteneğine sahiptir" ifadesini kullanmıştı.

Yılmaz, 2002-2013 arasında istifa ederek ayrılan F-16 ve F-4 pilotların sayısının da 291 olduğunu açıklamıştı.

++++++

EXTRA CONSCRIPTION TERM IS ON THE WAY FOR AIR FORCE PILOTS

Government is surprisingly legislating against the umpteen air force pilots which resigned from Turkish Armed Force (TSK) and transferred to private airline companies. Pilot's conscription terms of service for TSK are being enlarged.

With this law amendment, government is repealing the provisions inserted in 2012 which is decreasing the conscription terms for pilots.

In the resolution introduced to the Grand National Assembly of Turkey (TBMM), there is an article took place which extends the period of conscription for pilots member of TSK. 37. article of the law draft introduced to TBMM thus:

"The 'twofold' phrase in the D subparagraph of first subsection of 113. article of the law no. 926 has been changed as 'threefold'."

The related subparagraph of law article is thus:

"d) Incumbency of the one who complete pilot training (flight training for the pilot candidates), is been extended double the amount of term mentioned here."

 

TWO YEARS EXTENTION IN AIR FORCES, ONE YEAR IN LAND FORCES

As required in conscription term, in TSK there is a decennary conscription term for all officers graduated from military college. (Previously this compulsory service term was 15 years but in 2012 this period was reduced to 10 years by personnel law amendment.)

But according to law, the 10 year conscription term standard for all officers increases according to their extra courses and educations while they are within the TSK.

In TSK, selected officers in Air and Land Forces have to take pilot training.

Pilot training is about two years in Air Forces and one year in Land Forces.

Again according to the law, terms of these pilot trainings are doubled and is added to the officers 10 year standard conscription term.

With the law amendment, conscription term in response to pilot training will be tripled from double.

In that case, officers which are training in air forces are going to undertake totally 6 years conscription term and officers of land forces are undertaking extra three-year conscription term.

By this step they substantially withdrew from the regulation made in 2012 which decreases conscription term to 10 years from 15 years and leads up leaving early especially from air forces command.

 

110 PILOTS QUITTED FROM TSK WITHIN A YEAR

After the regulation that government made in 2012, in the recent year approximately 110 pilots had quitted from TSK.

Minister of National Defense İsmet Yılmaz announced the exact number of the pilots which quitted from TSK. Yılmaz said: "It is obvious that 110 pilots are vital for TSK and release of those means a value and experience loss. But as a result of measures taken, TSK is capable of fulfilling all kind of duties devoted to the security of the country."

Yılmaz also announced that number of F-16 and F-4 pilots which resigned and left between 2002-2013 is 291.

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI