ISG 2020
İGA
Çetin Özbey
Çetin Özbey

Bir Olay Vukuunda Kim Yetkili, Kim Sorumlu ( ? ) Anlayan Beri Gelsin.

Gerek İş yaşamında ve gerekse Devlet yönetiminde yetki ve sorumluluklar görev tariflerinde belirtilir. Her ne kadar özellikle memur düzeyindeki çalışanların yetkileri görev tariflerinde tam olarak belirtilmese de sorumluklarının üst düzeyde olduğu malum. Aslında cephede vuku bulan her olumsuzluğun sorumlusu onlardır. Uygulama böyle. En azından bizim sektörde.
Senelerdir apronda çalışan ve her cepheden ömrünü tamamlamış olan bir teçhizatın uçak altında arıza yapmasının sorumlusu aracı kullanan şoför olabilir mi? Ama bir kişinin savunması istenir. O da kullanıcının. Teçhizat planlaması yapanın, Ne kadar bakım yaparsak yapalım bu aracın ne zaman ne yapacağı belli olmaz, bizi yolda bırakacaktır diye durumu raporlamayan bakım yetkilisinin bu konuda hiçbir sorumluluğu yok mudur? Maalesef çark yalnız işyerlerimizde değil, ülkede böyle dönüyor. Devlet yönetiminde de değişik vesilelerle bu örnekleri yaşadık. Kabahat samur kürk olsa giyen olmazmış. Söyleyen iyi söylemiş. Ne kadar doğru değil mi?
Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Evet; sorumluluk insanı insan yapan önemli öğelerin ilk sıralarında yer alıyor.  Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorunda olduğu açık.
Bu duygu ya küçük yaşta doğal olarak kişinin etrafındaki çevrenin etkisi ile insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için önceliği ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi..
Her türlü yetkiyi talep eden veya talep olmaksızın tepe yönetimce yetkilendirilen bir yöneticinin işin sonunda sorumluluk üstlenmemeyi nasıl becerdiğini anlayabilmek olanaksız. Bu konuda yöneticilerimizin büyük bir kısmının hayli usta olduğumuzu ifade etmek gerekir. Daha doğrusu güdülmesi gereken insanları sorumlu makamlara atama gibi önemli bir hata yapıyor ve de sonuçta şikâyet ediyoruz.
"Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de bu duyguya sahip olmaktır. ( Frank Crane ) İnsanlar sorumluluk taşımaktan / üstlenmekten neden çekinirler. Bu olgunun sonunda gerektiğinde hesap vermek vardır ki, özellikle iş yaşamında insanların çirkin bir görünüm arz etme pahasına bu mefhumdan kaçış nedeni de budur. İyi düşünürsek, Tanrı'nın sürekli olarak kendisini gözlediğini bilerek hayatı boşa harcama korkusu kadar insanı canlı tutan hiçbir şey olmadığı gibi, sorumluluklarının neler olduğunu hatırlaması kadar insanın dürüstlüğünü yücelten başka bir şey de yoktur. ( Pzt. Konuşmaları)
Evet; bu sözler biz çalışanların sorumluluktan kaçan üstlerimiz hakkındaki düşüncelerimize yön verecektir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 266
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 265
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 264
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 263
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 262
Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin