ISG 2020
İGA
Çetin Özbey
Çetin Özbey

İnsanoğlu & Katı Ve Sıvı Maddeler

Daha önce de işlediğim bu konuyu, içinde bulunduğumuz seçim ortamında örneklerinin çoğalması nedeniyle tekrar satırlara dökmeyi uygun buldum. Kime ne faydası olur derseniz? Hiç.
İçimden geçenleri paylaşmış olmaktan öte.
Sıvı, maddenin iki ana halinden biri. Belli bir şekilleri yok. İçine konuldukları kabın şeklini alır, akışkandır. Ve bir şekilden başka bir şekle hemen girebilirler. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat parçacıkların ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir. Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelere göre değişir.
Katı maddeleri oluşturan moleküller düzenli ve aralarında bir boşluk olmayacak şekilde yerleşmiştir. Belirli bir şekilleri vardır. Akışkan değillerdir. Bazıları esnektir, sıkıştırılabilir. Ayrıca küçük taneli katılarda bulundukları kabın şeklini alır. Ama bulundukları kabı bir sıvı yardımı olmasa asla dolduramazlar.
Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akan maddelerde vardır.
İlim ve bilim bir şeyi atlıyor. Düşünebilen varlık diye isimlendirebileceğimiz insanın maddenin katı ve sıvı halinin özelliklerini taşıdığını. Taşımak bir tarafa o özellikleri karakter denilen mefhumun en sapık hali ile bünyelerinde barındırdıklarını..
•    Yeryüzünde içinde girdiği kabın şeklini en süratle alan "düşünebilen varlık   İnsandır".
•    Bir  şekilden başka bir şekle en süratle dönüşebilen, düşünme güdüsüne sahip canlı varlık yine " insandır''
•    Esasen iletken olup iletkenlikleri içine konulan maddelere göre ve de özellikle maddeyi koyan şahsa göre değişen ve de özellikle içine o maddeyi koyan etkin şahsa uygun hareket etmeyi, ve iletkenliğini ayarlamayı meziyet addeden "düşünebilen varlık  insandır"
•    Belirli bir şekilleri olup, sıkıştırılabilir ve esnek olmalarına karşı akışkan olmayan ve de küçük tanelerinin arasına sıvı ilave edilmeden, bulundukları kabın şeklini alsa bile asla o kabı dolduramayan katı maddenin özelliklerine sahip olan düşünebilen varlık yine "insandır"
•    Bazı ince katı maddelerde, konuldukları kabın şeklini alırlar. Tuz, şeker vb.. Bir kaptan diğer bir kaba aynen sıvı maddeler gibi aktarılabilirler. Bu maddelerin belirtilen sıvı özelliğine sahip gibi görünmelerinin nedeni çok çok küçük taneciklerden oluşmalarıdır. Buna rağmen tabiatta  kendini en fazla küçültebilen düşünen varlık  insandır. Ancak İ ster katı ve sıvı madde halinde, her ne halde olursa olsun içine konuldukları kabın şeklini alma kabiliyetindedirler. Küçük kaba sığmak için gerektiği kadar küçülürler. İnce ve uzun bir kaba sığmak için yerle bir , gerekirse çizgi olurlar.
•    Sonuç olarak cansız bir maddenin iki halinin de özelliklerini, üzerinde toplayan ve de her kalıba girebilen  "düşünebilen varlık " insandır.
Bu saydığımız özelliklerle " düşünebilen " kelimesi ne kadar uyumsuz değil mi?
Buradaki özelliklerin hepsi doğru. Bir tek yanlış var. O da düşünebilen deyiminin kullanımı..
İnsan olan bu durumlara düşmez.
Düşünemeyenler hariç.
Galiba etrafta bunlar çoğunlukta. Hele bu ara nasıl da dikkat çekiyorlar.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gökyüzü Haberci Android Market'te.

GÖKYÜZÜ HABERCİ E-DERGİ

  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 266
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 265
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 264
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 263
  • Gökyüzü Haberci E-dergi Sayı: 262
Gökyüzü Haberci'yi Facebook'ta takip edin