Havayolu Çalışanları Sendikası HAVA-SEN kurulmuş olup çalışma hayatında faaliyetine başlamıştır ve çalışanların sesi olacaktır. Siyaset ve parasal faaliyetlerle ilgisi olmayan sadece çalışanların hak ve kazanımlarının savunan bir sendikayız. Zeytin Dalı Delegelerinin destek ve gayretiyle kurulduk ve daha yıllarca bu meslekte alın teri dökecek meslektaşlarımıza hediye ediyoruz.
Öncelikle ve özellkle üzerinde duracağımız konular aşağıdaki gibidir
Tüm çalışanların hak ettikleri bir çalışma ortamında görev yapması için ilgili birimlerle temas ederek  çalışma şartları düzeltilecektir.
Yeni yapılacak TİS ile, kaybedilen hakların geri alınması ve uluslararası kurallara uygun çalışma ortamının oluşturulması sağlanacak.
7/24 açık olacak bir Call Center kurarak kural dışı uygulamalarda  çalışanın hakları korunacak huzurlu bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
Aidat ödemeleri %1.5 ten %0.5 e indirilecek ve verilecek her kuruşun hesabının verileceği şeffaf bir mali düzen kurulacaktır.
A0 kadrosunun uygulamadaki yanlışlıkları ortaya konacak, düzeltilmesine çalışılacaktır
Load master statüsü ve hakları için mücadele edilecektir.
Aydın Uçuş Okulu çalışanlarına sahip çıkılarak sulh yoluyla kolaylıkla çözülecek sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması sağlanacak.
 Yıllarca döviz olarak ödedikleri  halde artan kur farkından dolayı borçları bir türlü bitmeyen Akademi mezunlarının sorunu çözülecektir.
2019 Yılında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi 2 yıllık yapılarak çalışanların hak kaybı önlenecektir.
Düşük ücretle çalışanlara önce seyyanen zam yapılması telep edilecektir.
Çalışanlara gerçek anlamda sendikal hak ve uygulamalarla ilgili eğitim verilecektir.
Temsilde adalet sağlanacak yönetime her kesimin katılması için gerekli tüzük değişiklikleri yapılacaktır.
Havacılık camiasında görev yapan her kesimin şemsiyemiz altına girmesini sağlanacaktır.
Çalışanların beden ve ruh sağlığının  birlikte ve ön planda olması için her türlü girişim yapılacaktır.
Başlamamızla birlikte, bugüne kadar sadece çalışanın verdiği aidatları yok etmekle meşgul olanlar feryat etmeye başlamışlar ve hukukun açıklarını kullanarak engellemeye çalışmışlardır. 4 senede buharlaştırdıkları sendika gelirlerinin hesabını  veremeyip aidat dahi ödemeyen kamyoncu delegelerin oylarıyla kendilerini ibra ettirenler yine aynı kamyoncuların oylarıyla toplayacakları miktarı 150 milyon TL. ye çıkarmışlardır. Buda yetmemiş olacak ki sendikamızı kurmak için delegelerimizin gönül rızasıyla aralarında topladıkları paranın kanuni olmadığıını iddia ederek suçlamada bulunmuşlardır. Başkalarının cebindeki parayı almayı değil de kendi cebimizden para vererek Zeytindalı hareketinin masraflarını karşılamayı erdem kabul eden arkadaşlarımız alınları ak , başları dik olarak süreci atlatacaklardır. Ancak 305 olayında mahkemelerde, çalışanlar işten atılsın diye şahitlik yapanlar, atılma evraklarında imzaları olanlar şimdi bu alışkanlıklarını devam ettirmekte ve sevmediklerini disiplin kurullarına çağırıp atmaya çalışmaktadırlar. Çalışanın emeğine, ekmeğine, çoluk çocuğunun rızkına hiç saygıları yoktur. Hısım akrabalarının siyasi nüfuzunu kullanarak her türlü yolsuzluk ve kanunsuzluk kapatılmaktadır. 15 Temmuzu yapan terör örgütünden zanlı ve tutuklu hiçbir kimsemiz yok. Göğsümüzü gererek bunu söyleyebiliriz. ATATÜRK ün yolundan ayrılmadık asla ayrılmayız. E-devletten girip bakarsanız bizim bağımsız bir sendika olduğumuzu görürsünüz. Hiç kimseye diyet borcumuz yok. Şu ana kadar gizli veya açık kimseyle görüşmedik. Ama en kısa zamanda THY üst yönetimi Türk İş, Hak İş  ve diğerlerine nezaket ziyaretleri yapacağız. Çalışma hayatında barış ve huzur içinde görev yapmayı hedefleyen bir sendikanın yapması gereken de budur. Ama bunun ihtimalinden dahi korkup bağıranların sesi, mamasını kaybeden çocukların yaygarasına benziyor.Bizim etrafımızda korumalara, lüks araba ve otellerde safahat yapmaya ihtiyacımız yok. Kalemini onurunu ve şerefini satmış olanlar bizim muhatabımız olamazlar. Yılların bize kazandırdığı dürüstlük doğruluk ve tecrübeyle geride bırakacağımız can yoldaşlarımıza, meslektaşlarımıza, onlara hakettikleri sendikayı kazandırmış olmanın haz ve gururu yeter.
Sonuç olarak inançlıyız doğru yoldayız sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm camimıza hayırlı olsun.