THY, 2023 yılı için temettü / kâr dağıtmama kararı aldı

thy-2023-yili-icin-temettu-kar-dagitmama-karari-aldi

Türk Hava Yolları, (THYAO) yönetim kurulu tarafından 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönünde karar alındığını açıklandı.

Yapılan açıklamada THY temettü dağıtılmaması kararını şöyle iletti:

“Yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 162.998.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun bulunmuştur.”